Leerschool

maandag 24 mei 2021

Ik weet niet of het mijn leeftijd is of de tijdgeest, maar steeds meer van mijn vriendinnen gaan weer studeren. Onlangs deed een vriendin een master kunstgeschiedenis, een ander rondde een studie wiskunde af. Twee vriendinnen die in het onderwijs werkzaam zijn, zitten midden in hun master cultuureducatie. En dan was er nog een vriendin die stopte met haar webshop en aan de lerarenopleiding Nederlands begon.

Ik roep zelf al jaren dat ik ooit nog wel eens de pabo zou willen doen, zodat ik in mijn werk meer direct contact met kinderen kan hebben. Maar het is er nog nooit van gekomen…
Gelukkig leer ik ook door het interviewen van allerlei verschillende mensen. Voor een artikel in vakblad KIDDO over afscheid, dood en rouw bij jonge kinderen interviewde ik laatst rouwspecialist Leoniek van der Maarel. Ook sprak ik met een gastouder die tot twee keer toe afscheid moest nemen van een kindje dat bij haar op de opvang zat. Het was een bijzonder openhartig gesprek. Ik leerde dat je je op zulke ingrijpende gebeurtenissen moeilijk kunt voorbereiden. Het leven zelf is hier de leerschool.