Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Esther Smid Tekst & Eindredactie is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van verouderde, onjuiste of onvolledige informatie op deze website. Alle intellectuele eigendomsrechten van de teksten, beelden en andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan Esther Smid Tekst & Eindredactie. De informatie op deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Esther Smid Tekst & Eindredactie verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden.