Bovenbouw

Broklede is een school die je de ruimte geeft. Ruimte om te ontdekken wat je sterke kanten zijn, ruimte om jezelf te ontwikkelen en om keuzes te maken. 

Broklede verzorgt openbaar onderwijs. We helpen leerlingen om te weten te komen wat ze echt leuk vinden en waar hun talenten liggen. Op Broklede kun je het beste uit jezelf halen. De docenten en het onderwijsondersteunend personeel zijn betrokken bij alle leerlingen. Ook de schoolleiding heeft dagelijks contact met de leerlingen. Broklede biedt een goede aansluiting op hbo-opleidingen en universitaire studies. We zorgen ervoor dat je een zo breed mogelijke basis krijgt voor je vervolgopleiding. Broklede is een unieke, veelzijdige en gezellige school waar leerlingen opgroeien tot zelfstandige en mondige mensen die klaar zijn om de wereld in te trekken.

In de bovenbouw maak je meer toetsen en verslagen dan in de onderbouw. Ook krijg je te maken met SE's. Bij sommige vakken is het de bedoeling dat je voornamelijk zelfstandig de lesstof doorwerkt. Op het moment dat je iets niet snapt, krijg je uitleg van je docent. Het is een goede voorbereiding op je studie, waar zelfstandigheid heel belangrijk is.
Lisa

Profielen en examens
In de bovenbouw kies je het profiel dat het beste bij je past. Een profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, dat voor alle leerlingen verplicht is, een profieldeel en een vrij deel. Uitgebreide informatie over de verschillende profielen en mogelijkheden voor het vrije deel vind je op: www.broklede.nl > algemeen > aanmelding en voorlichting.
In de bovenbouw verwacht Broklede van leerlingen dat ze behoorlijk zelfstandig werken en eigen verantwoordelijkheid nemen. Belangrijke vaardigheden die je ook nodig zult hebben tijdens je vervolgopleiding.
Voor de meeste vakken krijg je in het eindexamenjaar een centraal schriftelijk examen. Sommige vakken hebben echter alleen een schoolexamen dat gedurende de bovenbouw plaatsvindt. In de vierde klas start je dus al met het opbouwen van een examendossier.

Mentor
Bij je mentor kun je terecht voor studiebegeleiding (werkaanpak, planning, voortgang), loopbaanoriëntatie (i.s.m. de decaan) en sociaal-emotionele begeleiding. Ook is er extra aandacht voor de overstap van onder- naar bovenbouw. Leerlingen die met iemand anders dan de mentor willen praten, kunnen bij een vertrouwenspersoon terecht.

Naschoolse activiteiten
Naast onderwijs organiseert Broklede ook een heleboel andere activiteiten. Gedurende het schooljaar zijn er excursies, poëzieavonden, toneelvoorstellingen en een open podium. Ook is er op Broklede een actieve leerlingenraad, die onder andere het jaarlijkse gala in Utrecht organiseert. In de week voor de herfstvakantie gaan bovenbouwleerlingen op werkweek naar de Belgische Ardennen (4 havo) of naar Berlijn, Londen, Parijs of Praag (5 vwo). Twee keer per jaar is er voor alle leerlingen sportdag. In de voorjaarsvakantie organiseert een aantal docenten op vrijwillige basis een wintersportvakantie voor leerlingen vanaf de 3e klas.

Aanmelden?
Wil je je aanmelden? Ga dan naar onze website (www.broklede.nl > algemeen > aanmelding en voorlichting) waar je een aanmeldingsformulier kunt downloaden. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier krijg je een ontvangstbevestiging. Wil je eerst de sfeer proeven op Broklede? Kom dan in januari naar ons Open Huis waar we een aparte informatieruimte hebben voor toekomstige bovenbouwleerlingen en hun ouders.

Na mijn eindexamen op de Rientjes mavo ben ik overgestapt naar 4 havo op Broklede. Er wordt hier meer van je gevraagd. De hoeveelheid stof voor een proefwerk is groter en als je bijvoorbeeld je huiswerk niet maakt, oefenen docenten niet zoveel druk uit. Het is je eigen verantwoordelijkheid.
Dion