Inhaalslag in motorische ontwikkeling

‘Thijs zat eerst op een kinderdagverblijf. Hij kon niet goed meekomen met de groep en het kinderdagverblijf had daar geen oplossing voor. Via Gastouderbureau Gooi- en Eemland kwamen we op de open dag van Marijke terecht. Thijs had het hier meteen naar zijn zin en wij zelf waren eigenlijk ook onmiddellijk verkocht. Het is de combinatie van Marijke, met wie we een klik hebben, de prachtige locatie, de kindvriendelijke inrichting en natuurlijk de beesten.’

‘Marijke kan zich goed inleven in kinderen. Ze heeft natuurlijk zelf drie kinderen grootgebracht, waardoor ze al over pedagogische kwaliteiten beschikt. We hebben Marijke verteld dat Thijs een achterstand had en dat hij veel individuele aandacht nodig heeft. Daar neemt Marijke ook echt de tijd voor.’

‘Thijs heeft een inhaalslag gemaakt in zijn motorische ontwikkeling. Een jaar geleden was hij nog angstig en voorzichtig bij het buiten spelen. Door veel te klimmen en klauteren op de speeltoestellen heeft Thijs zijn evenwicht en stabiliteit verbeterd. Ook de spraak komt goed tot ontwikkeling. Toen Thijs voor het eerst naar De Peuterboer-derij ging, kende hij zeven elementaire woordjes. Nu bouwt hij zinnen van zeven woorden.’

‘We gaan ook naar een logopediste met Thijs. Zij geeft ons aanwijzingen om Thijs te stimuleren. Die geven we natuurlijk ook door aan Marijke. Daarnaast probeert Marijke hem uit de tent te lokken door open vragen te stellen en geen genoegen te nemen met korte antwoorden. Ze lokt interactie uit, waardoor hij steeds meer woorden produceert.’

‘Wij zijn vrij conservatief in onze opvoeding. We willen dat Thijs respect heeft voor andere mensen en andermans spullen. Wat dat betreft zit Marijke op dezelfde golflengte. Dat heeft misschien ook met onze leeftijd te maken. Natuurlijk zijn er ook verschillen: thuis kijkt Thijs minder televisie en we eten biologisch. Marijke gaat daar wat soepeler mee om.’

‘Thijs gaat momenteel naar een instituut waar zijn communicatieve ontwikkeling geobserveerd wordt. Hij heeft echter sinds de indiening van de aanvraag hiervoor al zo’n inhaalslag gemaakt, dat we ons afvragen of het nog wel nodig is. We hopen dat hij tot zijn vierde verjaardag bij Marijke blijft en dan naar het reguliere onderwijs kan.’