Naar de brugklas

De overgang van lagere naar middelbare school is een grote stap. Er is een periode afgesloten en een nieuwe spannende fase gaat van start. Het is natuurlijk belangrijk om een school te kiezen die bij je past.

RSG Broklede is een regionale scholengemeenschap voor havo, havo-vwo en vwo. Daarnaast hebben we een tweetalige stroom voor havo en vwo. Onze leerlingen komen niet alleen uit Breukelen, maar ook uit omliggende dorpen en zelfs uit Utrecht. Broklede heeft ruim 1300 leerlingen, 55 lokalen en 125 medewerkers.

De eerste week op Broklede is best spannend. Er komen veel indrukken op je af: een grotere school, oudere kinderen en steeds van lokaal wisselen.  Maar daar wen je heel snel aan!
Teun

Klein en persoonlijk
Broklede is een redelijk kleine school met persoonlijke aandacht. De school is in tweeën gedeeld; onderbouw (klas 1 t/m 3) en bovenbouw (klas 4 t/m 6) hebben eigen lokalen, fietsenstallingen en pauzes. Alle leerlingen hebben een eigen mentor die hen persoonlijk kent.

Broklede is een leuke school met een leuke sfeer. De docenten zijn aardig en je mag ze bij de voornaam noemen.
Floris & Jessie

Onderwijs
Broklede verzorgt openbaar onderwijs. Onze docenten helpen de leerlingen om te weten te komen wat ze echt leuk vinden en waar hun talenten liggen. Op Broklede kun je het beste uit jezelf halen. In de brugklas krijg je twaalf verschillende vakken, met voor elk vak een andere docent en een ander lokaal. Bij ‘Talenturen’ kunnen brugklassers kiezen voor inspirerende vakken als Spaans, Chinees, Drama, Science Plus, Journalistiek, Sport, Drama, Beeldend, Lifestyle Informatics en Technisch Ontwerpen.Bij tweetalig onderwijs (havo en vwo) krijgen leerlingen meer dan de helft van de vakken in het Engels. Ook zijn er na de brugklas uitwisselingsprojecten met scholen in o.a. Engeland, Denemarken, India, Portugal en Uganda.
Uitgebreidere informatie over onze kijk op onderwijs, het onderwijsaanbod en leerlingbegeleiding vind je in de oriëntatiegids op: www.broklede.nl/groep-8.

Naschoolse activiteiten
Naast onderwijs organiseert Broklede ook een heleboel andere activiteiten. In de week voor de herfstvakantie gaan de brugklassers een paar dagen op kamp om hun nieuwe klasgenoten beter te leren kennen. Gedurende het schooljaar zijn er poëzieavonden, toneelvoorstellingen en een open podium. Ook is er op Broklede een actieve leerlingenraad, die onder andere het jaarlijkse gala in Utrecht organiseert.

Open Huis
Broklede is een unieke, veelzijdige en gezellige school waar kinderen in vijf of zes jaar opgroeien tot zelfstandige en mondige mensen die klaar zijn om de wereld in te trekken. Op Broklede dagen medewerkers zichzelf, maar ook de leerlingen op een actieve manier uit. Bezoek ons Open Huis en ervaar het zelf op zaterdag 28 januari 2017 vanaf 10.00 uur. Er zijn rondleidingen door de school, zodat je de sfeer van Broklede proeft. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen aan zowel schoolleiding, docenten als leerlingen. Wil je niet wachten tot het Open Huis? Kijk dan op www.broklede.nl/groep-8 naar onze Broklede-filmpjes.

Aanmelden
De aanmelding loopt via de POVO procedure Stichtse Vecht 2017-2018. Meer informatie en het aanmeldingsformulier vind je op: www.broklede.nl/groep-8.