Stad van dromen

Welkom in Bombay. De grootste, drukste en snelst groeiende stad van India met een schrikbarende overbevolking. Het inwoneraantal is officieel 17 miljoen, maar het zou zomaar kunnen dat er 20 miljoen mensen in deze metropool wonen. De stad barst uit zijn voegen en toch komen er iedere dag nieuwe bewoners bij. Vol goede moed gaan zij hun dromen achterna in deze megastad.

Bombay of Mumbai?
Bombay heet sinds 1995 officieel Mumbai, de oorspronkelijke Indiase naam van de stad. De Indiers zouden met deze naamsverandering afstand willen nemen van het koloniale verleden. In de stad zelf worden de twee namen door elkaar gebruikt, maar in het buitenland zeggen mensen meestal Bombay. Ook veel Engelse koloniale namen van straten en pleinen hebben een nieuwe Indiase naam gekregen.

Smeltkroes
Bombay, de hoofdstad van deelstaat Maharashtra, ligt aan de Arabische zee en is de belangrijkste havenstad van het land. Het symbool van de stad is de Gateway of India, een poort die in 1911 werd gebouwd ter ere van het bezoek van de Britse koning. Behalve Engelse koloniale gebouwen vind je in Bombay wolkenkrabbers, kerken, krotten, paleizen, tempels en rnoskeeën. Bombay is een smeltkroes van culturen: alle religies en talen van India komen hier samen.

Contrasten
Behalve een stad van drornen, is Bombay ook een stad van tegenstellingen. Er zijn extreem rijke mensen die in chique appartementen wonen, maar een deel van de bevolking werkt, woont en slaapt op straat. In het zakendistrict wordt hard gewerkt in moderne wolkenkrabbers, maar zestig procent van de bevolking woont onder armoedige omstandigheden in een sloppenwijk. Sommige kinderen gaan naar een dure privéschool, maar er is ook veel kinderarbeid: 70 miljoen kinderen werken in India tegen een hongerloon. Terwijl de rijken computers en mobieltjes kopen, hebben de armen niet eens schoon drinkwater of een wc. De stad ruikt naar wierook, bloemen en kruiden, vermengd met de stank van vuilnis, riool en uitlaatgassen.

Bizarre stad
Bombay is bomvol. Elke dag reizen 6 tot 7 miljoen mensen met de lokale trein de stad in. De wegen zijn continu verstopt. Het verkeer is een grote chaos van toeterende vrachtwagens, bussen, auto’s en riksja's. De sari’s van de vrouwen hebben prachtige kleuren, maar in de sloppenwijken met hun modderige stegen en open riolen is alles grauw. Naast beroernde Bollywood-acteurs wonen in Bombay ook vuilnisrapers en bedelaars. Iedereen probeert wat te verdienen. IJs verkopen, thee rondbrengen, bloemen rijgen, plastic verzamelen. Ondanks alle problemen blijft iedereen hopen op een betere toekomst.

Toekomst
Over een paar jaar is Bombay waarschijnlijk de grootste stad ter wereld. De vervuiling is enorm. Miljoenen mensen wonen in sloppenwijken zonder elektriciteit, waterleiding of riolering. Ongeveer 40 procent van de bevolking leeft met het hele gezin in een eenkamerwoning. En toch blijven de gelukszoekers toestromen. Iedereen wil in Bombay wonen. Iedereen wil het er maken. Bombay, een droom of een nachtmerrie?