Tweetalig vwo

A challenge for you?

Broklede is een school die je de ruimte geeft. Ruimte om te ontdekken wat je sterke kanten zijn, ruimte om jezelf te ontwikkelen en om keuzes te maken. Kies jij voor tweetalig vwo?

De wereld wordt kleiner. Het is geen enkel probleem om in contact te komen met andere landen en werelddelen. Ook als je straks studeert of werkt, leg je al snel internationale contacten waarbij Engels meestal de voertaal is. Met tweetalig vwo stelt Broklede je in staat om daarvoor nu al een stevige basis te leggen. Je wordt voorbereid op wereldburgerschap. Je leert je verplaatsen in een ander en benadert mondiale vraagstukken vanuit meerdere (culturele) perspectieven.

Een Europees idee
Tweetalig onderwijs wordt al jaren door de Europese Unie en de Nederlandse overheid gestimuleerd. Het tweetalig onderwijs op Broklede voldoet aan alle kwaliteitseisen en is goedgekeurd door EP-Nuffic, de organisatie voor internationalisering in het onderwijs.
Op tweetalig vwo krijg je minstens de helft van de vakken in het Engels. Je spreekt en schrijft uitsluitend in het Engels en ook huiswerk, overhoringen en toetsen maak je in het Engels. Dat lijkt misschien moeilijk, maar het went snel. Je krijgt bovendien vijf uur per week Engels.

International Baccalaureate
Aan het eind van de zesde klas behaal je naast het vwo-diploma ook het International Baccalaureate op het hoogste niveau voor het vak Engels. Dit wereldwijd erkende certificaat biedt je samen met je vwo-diploma meer mogelijkheden voor internationale opleidingen.

Extra bagage
Tweetalig vwo is meer dan lessen volgen in het Engels. Je maakt kennis met de manier waarop mensen uit andere delen van de wereld aankijken tegen allerlei culturele en maatschappelijke onderwerpen. Er zijn uitwisselingsprojecten met scholen in Engeland, Denemarken, India en Uganda. Tweetalig vwo geeft je extra bagage, die je in de toekomst goed kunt gebruiken.

Door de uitwisseling met India besefte ik dat die kinderen in Mumbai ook een eigen leven hebben. Je bent altijd bezig met je eigen leventje, maar ineens was ik in een totaal andere wereld. Ik heb meer respect en begrip gekregen voor anderen. Ik denk dat die ervaring me helpt om later makkelijker internationale contacten te leggen en beter te communiceren.
Ward

Iets voor jou?
Tweetalig vwo is niet voor iedere vwo-leerling een logische en verstandige keuze. Om te bepalen of het iets voor jou is, gaan we ook af op het advies van je basisschool. Daarnaast doe je een toelatingstest en krijg je een motivatiegesprek.

Extra kosten
Tweetalig onderwijs brengt natuurlijk extra kosten met zich mee, bijvoorbeeld voor scholingstrajecten voor onze vakdocenten en internationale projecten. Broklede vraagt daarom een extra ouderbijdrage voor tvwo-leerlingen. Ouders voor wie dat een probleem is, kunnen contact opnemen met de heer D.M. van Steenis, conrector onderbouw of met mevrouw J. Spijker, coördinator tweetalig onderwijs.