WO-LOS: Leren door Onderzoek en Samenwerking

WO-LOS is een innovatieve lesmethode voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur, ontwikkeld in de dagelijkse onderwijspraktijk. De kerndoelen zijn in LOS vertaald in tien thema’s per jaar. Binnen elk thema formuleren de kinderen na een prikkelende introductie in groepjes hun eigen onderzoeksvraag. De kinderen zoeken het antwoord op hun onderzoeksvraag op in diverse bronnen. Ze laten uiteindelijk door middel van een presentatie zien wat ze hebben geleerd.De leerlingen worden door de leerkracht gecoacht waardoor ieder op zijn eigen niveau de doelen behaalt.Met LOS leren kinderen vaardigheden die ze nodig hebben in de toekomstige maatschappij, zoals samenwerken, presenteren, creatief denken, probleemoplossend werken en kritisch en bewust omgaan met informatie. Doordat LOS uitgaat van de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen, zijn ze ontzettend gemotiveerd en beklijft de informatie beter.

‘Wij zijn onder de indruk van de manier waarop de leerlingen in groepjes werken aan hun eigen onderzoeksvragen en hun bevindingen aan het eind van het thema presenteren aan de hele groep.’
De onderwijsinspectie

WO-LOS in het kort

 • doelgroep: groep 3 t/m 8
 • jaar van verschijning: 2015
 • jaarlijks geactualiseerde thema’s
 • volledig kerndoeldekkend

10 redenen om met WO-LOS te beginnen

 • nieuwsgierigheid van kinderen is uitgangspunt
 • toekomstgericht onderwijs
 • sluit aan bij capaciteiten individuele leerling
 • 10 thema’s per jaar
 • geen toetsen maar presentaties
 • volledig online
 • zeer scherp geprijsd
 • weinig voorbereiding dus leerkrachtvriendelijk
 • eenvoudige implementatie
 • begeleiding mogelijk (2 x ½ dag training)