WO-LOS: Leren door Onderzoek en Samenwerking

WO-LOS: Leren door Onderzoek en Samenwerking

WO-LOS is een innovatieve lesmethode voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur, ontwikkeld in de dagelijkse onderwijspraktijk. De kerndoelen zijn in LOS vertaald in tien thema’s per jaar. Binnen elk thema formuleren de kinderen na een prikkelende introductie in groepje...

Artikel in pdf-formaat Lees het hele artikel