Op de cover van KIDDO: Kees

Op de cover van KIDDO: Kees

Lisette Houthuijzen (25) werkt voor KMN Kind en Co op BSO Ridderhof in Vreeland, een dorp met een hechte gemeenschap en betrokken ouders. ‘We hebben kinderen van 4 tot 12 jaar en de saamhorigheid onder de kinderen is groot. Jonge en oudere kinderen, iedereen speelt met el...

Artikel in pdf-formaat Lees het hele artikel

Wat wil en kan het kind?

Wat wil en kan het kind?


Bij integraal kindcentrum (IKC) Laterna Magica in Amsterdam coachen ze elk kind in zijn of haar eigen ontwikkelingstocht. De coaches dagen kinderen uit om zelf keuzes te maken en ondersteunen en prikkelen de kinderen. Unitleidsters Marik Broere en Rhodé van den Born legg...

Artikel in pdf-formaat Lees het hele artikel

Fibromyalgie zit in mijn rugzak

Fibromyalgie zit in mijn rugzak

Inger Strietman probeerde altijd alles goed te doen, maar kreeg toch keihard de deksel op haar neus. Niet lang na een burn-out volgde de diagnose fibromyalgie. ‘Het is een zware tijd geweest waarin ik niet wist óf en hoe ik hieruit zou komen.’ Inger Strietman (39) is zelf...

Artikel in pdf-formaat Lees het hele artikel

Op weg naar taal

Op weg naar taal

Herken jij een taalontwikkelingsstoornis (TOS)?De meeste kinderen leren vanzelf praten. In elke peutergroep zit echter gemiddeld één kind met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), een neurocognitieve stoornis. Kinderen met TOS hebben ondanks een normale intelligentieminder...

Artikel in pdf-formaat Lees het hele artikel

Op de cover van KIDDO: Lucas (1,5 jaar)

Op de cover van KIDDO: Lucas (1,5 jaar)

Rhodé van den Born (30) werkt bijna vier jaar bij IKC Laterna Magica in Amsterdam op unit 0 tot 3 jaar. ‘Kinderen krijgen bij ons alle ruimte om spelend en onderzoekend te leren. Wij gaan uit van “Natuurlijk Leren”, waarbij de brede ontwikkeling van het kind centraal staa...

Artikel in pdf-formaat Lees het hele artikel

Op de cover van KIDDO: Cleo (7 jaar)

Op de cover van KIDDO: Cleo (7 jaar)

Zahra Maadi-Abdi (53) werkt al 23 jaar met veel plezier voor AKROS kinderopvang, waarvan het laatste anderhalf jaar niet alleen bij de voorschool maar ook bij de BSO Joop Westerweel in Amsterdam. ‘De BSO zit in de Joop Westerweelschool en er is nauwe samenwerking tussen d...

Artikel in pdf-formaat Lees het hele artikel